หน้าหลัก

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่  “เรียนสังคมฯผ่านเว็บ กับครูมะรูดิง”                     โดยครูมะรูดิง  แปเต๊ะ  สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่สนใจ

ตัวอย่างCAI (ดูแบบเต็มๆครับ)

jj

รางวัลและเกียรติยศ

anigif

เที่ยวเกาะจังหวัดสตูล วันที่ 26-27 มกราคม 2556

anigifd

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

anigifิิ

วิดีโออานาซีด โครงการอิสลามสัมพันธ์สู่รอมฏอน ชั้นม.๔/๑

ใบงานนักเรียนชั้น ม.2

ds95634_2_1

ใบงานที่ 1 เรื่องประเภทของกฏหมาย

ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการตรากฏหมายสรุปทำเป็นมายเมป           (ส่งครู) ทำลงใน Microsoft  word

ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อเรื่อง กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และครอบครัว

(ให้นักเรียนคลิกเพื่อทำใบงานข้างล่างได้เลยครับ)

ใบงานเรื่อง ฏกหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศชาติ

ใบงานที่1.1 เรื่อง สถานการณ์การเมืองไทย

ให้นักเรียนคลิก เข้าไปทำได้เลยครับ

เหตุการณ์วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516

เหตุการณ์พฤษภาทมินฬ ปี2535

นักเรียนสามารถคลิกชม ดูได้เลยครับ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.