หน้าหลัก

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่  “เรียนสังคมฯผ่านเว็บ กับครูมะรูดิง”                     โดยครูมะรูดิง  แปเต๊ะ  สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่สนใจ

ตัวอย่างCAI (ดูแบบเต็มๆครับ)

jj

รางวัลและเกียรติยศ

anigif

เที่ยวเกาะจังหวัดสตูล วันที่ 26-27 มกราคม 2556

anigifd

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

anigifิิ

วิดีโออานาซีด โครงการอิสลามสัมพันธ์สู่รอมฏอน ชั้นม.๔/๑

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.