หน้าหลัก

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่  “ เรียนสังคมฯผ่านเว็บ กับครูมะรูดิง ”                     โดยครูมะรูดิง  แปเต๊ะ  สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่สนใจ

 (ความภาคภูมิใจ)

(ภาพแห่งความทรงจำ)

วิดีโออานาซีด โครงการอิสลามสัมพันธ์สู่รอมฏอน ชั้นม.๔/๑

สถานที่ติดต่อ

Advertisements